Välkommen till Familjelaboratoriet Family-Lab!

Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab Association som är en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

Family-Lab är ett laboratorium där vi arbetar för att omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar, med närhet, respekt och gränser..

Family-Lab erbjuder yrkesutbildningar, föräldraföreläsningar, handledning och föräldracoaching.