Välkommen till Familjelaboratoriet Family-Lab!

Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab Association som är en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

Vi erbjuder:

  • Öppna utbildningar i relationskompetens och föräldrastöd för de som möter barn och föräldrar i yrket.
  • Föräldrakurser, workshops och föreläsningar
  • Enskilda föräldra- par- och familjesamtal..

Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Denna utbildning förbereder dig och ger dig material för att leda relationsföreläsningar, föräldrakurser, handleda föräldrar, utveckla din relationskompetens som pedagog, fortbilda kollegor och kan ses som fortbildning för dig som är terapeut.

Aktuella utbildningar
Stockholm start februari 2019
Göteborg start oktober 2019

Läs mer och ansök

EMCC Certifierad Föräldra- och Familjecoachutbildning

En unik utbildning för dig som vill coacha familjer, par och föräldrar. En ettårig utbildning på halvdistans som efter fullgjord utbildning ger en internationell coachcertifiering.

Aktuella utbildningar:
Göteborg start februari 2019
Stockholm start september 2019
Malmö start oktober 2019

Läs mer och ansök