Artiklar

Vad är ”vårt ansvar” ?

Både på arbetsplatsen och i hemmet råder det ofta förvirring omkring fördelningen av ansvar och uppgifter. Chefer talar om att delegera ansvar, men delegerar i verkligheten bara uppgifter. Parterna fördelar noga sysslorna i hemmet mellan sig och upplever ändå att ansvarsfördelningen är skev.

Läs mer...

Barns behov av uppmärksamhet

Vi känner alla igen ett eller flera av följande påståenden: Barn behöver mycket uppmärksamhet. Hon vill säkert bara ha uppmärksamhet. Han gör det bara för att få uppmärksamhet. osv.

Läs mer...

Det är inte alltid lätt att begripa sig på barn

Förr i världen tillhörde en typisk anorexifamilj den högre medelklassen, där det gällde att upprätthålla fasaden till varje pris. Allt var snyggt och prydligt på ytan, medan de olösta konflikterna hopade sig under mattan. Idag verkar det som om ett helt annat slags familjer får detta symtom.

Läs mer...

Ska barn ha plikter?

Föräldrar är olika. En del nöjer sig med att ta emot de ostrukturerade och spontana gåvor som barn ger sin mamma och pappa. Andra försöker få lite merstruktur på det hela genom att tilldela barnen plikter.

Läs mer...

Från förälskelse till kärlek

Vi brukar ofta försöka ta reda på om något är kärleksfullt menat genom att fråga avsändaren om intentionen bakom handlingen, och det är egentligen inte särskilt lyckat.

Läs mer...

Gemensam vårdnad

Lagen om gemensam vårdnad har sina rötter i meningsfulla begrepp som rättvisa och jämställdhet. Den skulle bland annat mjuka upp den mångåriga juridiska traditionen att modern alltid tilldelades vårdnaden av gemensamma barn vid skilsmässa.

Läs mer...

Beröm ditt barn på rätt sätt!

Det är med beröm som så mycket annat, inte alltid det som föräldrarna gör, som bestämmer effekten, men hur och varför de gör det. Här kommer lite beskrivningar och saker att tänka på.

Läs mer...

Vad vill jag och vad bör jag?

Balansen mellan integritet och samarbete måste justeras fortlöpande under hela livet, och ingen annan än vi själva kan ta ansvar för det. I det gamla hierarkiska samhället var det en dygd att inordna sig eller underkasta sig makthavarens krav och för- väntningar. I den moderna familjen leder det oundvikligen till gemenskapens undergång.

Läs mer...

De vuxnas samspel är familjens hjärta och näring

Ett kärleksförhållande mellan två vuxna liknar på många sätt vänskap eller en långvarig arbetsrelation: vårt välbefinnande är avhängigt det som vi ibland kallar ”kemin” mellan parterna. Den stora och avgörande skillnaden är att det som sker mellan parterna i ett kärleksförhållande väldigt fort går mycket djupare än i andra relationer.

Läs mer...