Artiklar

Pappa: Nya utmaningar som man & partner

Under de senaste generationerna har papparollen ändrats i rasande takt. Från att mest ha spelat rollen som familjens överhuvud, vars huvudsakliga uppgift varit att försörja familjen, är nu pappan förälder i precis lika hög grad som mamman.

Läs mer...

Bonusföräldrar DVD

Följ med in på Skandiabiografen där Jesper Juul, inför fullsatt salong resonerar runt sina tankar om bonusföräldrar.

Läs mer...

Barns konflikter

Jag möter ofta frågeställningen, ”När skall man gripa in i konflikter mellan barnen? Från föräldrarna, som antingen är osäkra, eller som har dåliga erfarenheter av ett specifikt sätt att göra det på. Svaret på denna fråga beror naturligtvis på en massa faktorer.

Läs mer...