Meryem Berkstedt

Det kom tydligt till mig att vi föräldrar vill göra allt för våra barn men vi vet inte alltid hur. Ibland vill vi bara bli lyssnade på, tagna på allvar, empatiskt.

Under många år har jag mött och haft nära samtal med familjer och elever då jag arbetat i Södertälje på en grundskola årsk F-9, där var jag med och byggde upp skolans själ 2006 genom att se varje unge, känna alla vid namn, bygga nära relationer, tala om våra förmågor. Detta ledde till att samspelet blev varmare på skolan men även mellan familj/skola och elev/familj.

Januari 2017 tog jag beslut om att vidareutbilda mig inom MI (motiverande samtal) och nu även till certifierad EMCC Familje- & Föräldracoach här på Family-Lab. Nu samtalar jag i olika former inom skolans alla rum, SIS ungdomshem, gymnasiesärskola med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här finner jagglädje och nyfikenheten leder mig framåt såsom mitt samtal är menat att vara.

Vad jag kan ge dig och din familj är grundat på litteratur från: Jesper Juul, Lars H Gustafsson, Bo Hejlskov Elvén och Ben Furman

  • Tolka barnets behov på rätt sätt
  • Skapa positiv förändring utifrån familjens egna resurser
  • Hitta nya verktyg för att minska konflikterna mellan dig och ditt barn
  • Stärka föräldrarollen tex. din självkänsla, dina gränser

Min bakgrund är i olika kulturer då jag är uppväxt i Nacka, sommarbarn i Finland och helgbarn i Tensta hos min turkiska far och 6 st halvsyskon. Detta har givit mig en stor lyhördhet och kunskap om lydnadskultur och förståelsen för hur viktigt det är att vi aldrig hamnar där igen, men då behöver vi vuxna lära känna våra egna gränser. Ju mer personligt vi kan uttrycka dem, desto lättare blir det för våra barn att förstå vad det förväntas.

Min familj är min sambo och mina två tonåringar på 15, 19 år.

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill boka tid:

Föräldracoaching på Söder, Krukmakargatan 34A.

T-bana Zinkensdamm & Pendeltågsstation Sthlm Södra.

 

Om Meryem

Verksam som: Coach, Familjecoaching, Coaching för par, Enskild coaching,

Ort: Stockholm/Södermalm

Kontakt/Epost: meryem.berkstedt@hotmail.com

Telefon: 0708-443322

Boka en tid med mig

Laddar…

→

Om Meryem

Verksam som: Coach

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: Meryem

Telefon: 0708-443322

Dela