Etik och bemötande

Etik och bemötande

Föreläsningsdag med Bo Hejlskov Elven på temat etik och bemötande.

“I omsorg, vård och skola arbetar personalen i en maktrelation. Det innebär ett ansvar för att upprätthålla brukarens/patientens/elevens rättigheter och värdighet. Föredraget tar utgångspunkt i maktrelationens etik, både i förhållningssätt och metod.”

Föreläsningen tar en heldag och innehåller gruppdiskussioner.

Plats Family-Lab Storgatan 3 Göteborg

Tid 9e april 09:00-15:3

Frågor admin@family-lab.se

För- och eftermiddagsfika ingår.

Boka din biljett

Presentation av Bo Hejlskov Elvén:

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige i 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.

Arrangör: Family-Lab Sverige admin@famiy-lab.se

Information

Kategori: Föreläsning

Adress: Storgatan 3

Ort/plats: Göteborg

Datum: 9 april 2019

Kl: 09:00 - 16:00

Kontakt/E-post: Skicka

Om Åsa Schill

Föräldra- och Familjecoaching

Periodvis har vi coacher under utbildning och kan då erbjuda kostnadsfri föräldracoaching. Kontakta oss för mer information admin@familylab.se

Dela