Grundläggande värden

För fungerande gemenskap.

Likvärdighet

Handlar om alla människors lika värde. Det betyder att barnets känslor, tankar och idéer skall tas på samma allvar som de vuxnas. I relationen mellan barnet och den vuxne har den vuxne alltid ansvar att leda och kan/ska bestämma mer. Därför är likvärdighet inte samma sak som demokrati.

Integritet

Våra gränser och våra behov. Vår unika individualitet.

Autenticitet

Äkthet, vårt genuina jag. Motsatsen till att spela rollspel

Ansvar

Ansvar kan delas upp i personligt ansvar och socialt ansvar. Ansvar för mig själv och ansvar för andra.