Utvärderingar

Självinsikt, självkännedom och massor av kunskap till att förstå, möta och bemöta alla människor, både i jobbet och privat.
Djupa insikter i barns sätt att fungera. Praktiska verktyg för att lösa problem långsiktigt.
Nya insikter i Jesper Juuls tankar. Jag är mer i nuet, lyssnar mer och har en större respekt nu än innan för den jag har framför mig.
Kunskap och insikt , bra verktyg.
Medvetenhet, verktyg, inspiration mm..
Massor med nya och fördjupade insikter gällande förhållningssätt/relaterande till barn. Men lika mycket för att se och förstå sig själv i vuxenrollen. Nya verktyg. Inspiration. Nya uttryckssätt.
Svar på mina frågor personligt ansvar ett helt nytt liv. Bland det bästa jag har gjort.

Vilka personer/ yrkesgrupper tror du skulle ha störst nytta av att vara med på Family-Labs utbildningar?

Alla. Det borde vara obligatoriskt för dem som arbetar med människor.
Alla som arbetar med barn och ungdomar.
Föräldrar och förskolepedagoger
Alla som arbetar med barn och föräldrar.
De som möter barn, ungdomar och familjer.
Alla som jobbar med barn och föräldrar.
Föräldrar pedagoger och socialtjänsten

Vilka förväntningar hade du inför kursen? Hur har dessa motsvarats?

Jag trodde att det skulle vara ett annat upplägg, mer inriktat på strukturen kring föräldragrupper. Det var en positiv överraskning att kursen innehöll så mycket annat och mer = över mina förväntningar.
Alla förväntningar överträffades.
Att kunna hjälpa föräldrar att hjälpa sig själv, jag harabsolut fått verktygen med mig
Att den skulle vara givande för mig i mitt framtida arbete, den var mer än mina förväntningar verkligen.
Att få kunskaper för att jobba med föräldrar och barn.
Mina förväntningar var att få mer kunskap utifrån JesperJuuls tankegångar. Verktyg och idéer för att kunna hålla i seminarier/föreläsningar/kurser/grupper. Mina förväntningar har verkligen införlivats!
Lagom förväntan men utbildningen var över förväntan

Hur mycket tid har du lagt ner på studierna?

Relativt mycket. Jag har haft tur som fått kursen av arbetsgivaren och har därmed haft möjlighet till att läsa på arbetstid och har tagit några läsdagar. Eftersom det har har varit så intressant och givande så har även läst och tittat på filmerna på kvällar och helger. Någon exakt tidsberäkning kan jag inte ge, mer än att det har varit mycket. Det har gått åt mycket tid till reflektioner då jag har behövt tänka igenom det som jag läst. Jag har haft inställningen att jag ska lära mig i min takt och på mitt sätt och det har fungerat.
40 timmar.
Förutom de 16 dagarna på kursen så har jag lagt en davi veckan till studier
All ledig tid.
Många timmars läsning!
Jag har lagt ned ganska mycket tid på att läsa böckerna o manualen/kollat filmerna.
70 procent

Kommentera de undervisningsformer som funnits på kursen: föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner etc.

Det var bra med mixen, det blev aldrig långtråkigt. Bra att blanda med kort, bikupor, gruppdiskussioner, föreläsningar och fysiska värderingsövningar. Det som var mindre givande var i 1a modulen då mannen från Ungern gav info om hur de arbetar med Family Lab i hans land. Behållningen var att det visade på ytterligare ett sätt att förmedla/ föreläsa på.
Bra föreläsningar med möjligheter att flika in frågor. Givande diskussioner då vi haft “grupparbeten”.
Allt har vävts samman för att passa vår grupp, alla dagarna har haft en fin röd tråd. Stegen i utbildningen har kommit i rätt ordning för mig. Jag har haft lite svårt i början av kursen för gruppdiskussionerna, pga av vi var några på kursen som var så himla olika
Grupparbeten.
Allt
Bra blandning av föreläsningar/gruppdiskussioner/träna på uppgifter.  Jag hade önskat en föreläsning som varit bra att starta med, typ Det kompetenta barnet eller Konsten att säga Nej. Det hade gett mig mer och ytterligare en skjuts i att komma igång med egna föreläsningar.
Jättebra blandning av praktik och teori lättförstådda och underbart att lyssna på lärarna

Kommentera kurslitteraturen. Vilken bok (eller artikel) kommer du att minnas efter kursens slut?

Den bok som jag kommer att tänka på först är Den kompetenta familjen följt av Det kompetenta barnet. Mkt bra litteratur över lag.
Ditt kompetenta barn
Ditt kompetenta barn har fått en ny nyans, har läst den innan, men nu efter alla genomgångar har den landat i mig. Relationskompetens för pedagoger har knytit ihop säcken lite för mig. Till slut fick Gjerdes bok en ärlig chans att landa i mig.
Jesper juls böcker, mycket lärorika.
Din kompetenta familj och Ditt kompetenta barn
Bra och fint material. Den bok som starkast påverkat mig är “Ditt kompetenta barn”. Känns väldigt fint att ha fått med sig så många böcker och material.
Det livsviktiga ledarskapet ditt kompetenta barn m.m.

Har du några förslag på hur kursens mål och uppläggning kan förbättras? Har kursen motiverat dig till fortsatta studier i ämnet? Varför? Om inte, varför?

Några förbättringar är svårt att komma på då jag är mkt nöjd med kursen. Det gav mersmak till att läsa vidare för att det har gett så mkt förklaringar och att jag vill veta mer.
Kursen är väl organiserad och genomförd. Föreläsarna är kunniga, intressanta och ödmjuka, det öppnar upp för spännande samtal.
Jag är en person som gärna vill ha kritisk och konkret feedback, det fattades lite, för min del. Jag är väldigt motivera att läsa vidare, men vill att detta ska landa i mig först.
Tyckte upplägget var superbra. Kommer säkert att gå mera kurser i framtiden.