Relationskompetens i familjen – Dialogbaserat föräldraskap

För personalgrupper inom Kommun, Skola och BVC.

Denna utbildning på 5 dgr levereras av Seminarieledre från Family-Lab.
“Dagens föräldrar är i verklig mening pionjärer. De måste ta itu med uppgiften att återuppfinna äktenskapet och utveckla nya och intelligenta sätt att uppfostra sina barn. För generationen innan vår fanns i vårt samhälle ett slags fast moralisk konsensus som man kunde luta sig mot, ett stöd som nu ersatts av myriader av information från experter, vetenskap och forskning. Varje förälder måste så att säga tugga i sig den här informationen, smälta den och försöka bli den förälder hon eller han vill vara, baserad på sin egen bakgrund, sina egna önskemål, sitt hopp och sina förväntningar.

Många av dagens barn växer därför upp i familjer där de vuxna känner sig osäkra på sitt ledarskap och sina värderingar, vilket ofta leder till stress, otrygghet och en känsla av ensamhet och brist på mening. Det här avspeglar sig inte bara i barnens beteende utan påverkar också självförtroendet hos föräldrarna som önskar att deras ansträngningar skulle ge så mycket mer.”

Family-Lab erbjuder föräldrar inspiration och vägledning som baseras på fyrtio års klinisk erfarenhet av föräldrarådgivning, familjeterapi, relationspsykologi, neurologisk vetenskap och en tydlig distinktion mellan professionell pedagogik och familjeliv. Ur dessa källor har vi utvecklat värderingar och principer som, utifrån den respons i form av konflikter och beteende som varje förälder får från varje barn, fokuserar på samspelet i familjen och stärker föräldrarnas ledarskap.

Värderingarna och principerna har framförallt beskrivits av den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul i ett flertal böcker och artiklar. Kärnan i dessa värderingar beskrivs i boken ”Livet i familjen – de viktigaste värderingarna i samliv och barnuppfostran” En av Europas ledande neurobiologer Dr Proff Gerald Huther skrev:

Dear God! Would you please make sure that as many parents as possible read this book! If they succeed in transforming just half of what Jesper Juul suggested into praxis it will not only make themselves and their children happier – I guarantee that the quality of the networks in their brains will double – at the very least!

(in “Was Familien trägt” München 2007)

Tusentals föräldrar över hela världen har märkt att antalet utmattande konflikter och maktkamper i familjen minskar om de tar till sig dessa värderingar och principer. Det blir möjligt för barn och föräldrar att handla på mer konstruktiva sätt. Många föräldrar har varit så frustrerade och vilsna att de bara önskat sig en enkel och handfast metod men har märkt att vårt familjeperspektiv har värden som går långt utöver att bara lösa vardagskonflikterna.

Jesper Juul: ”Min erfarenhet säger mig att föräldrars enorma kärlek och hängivenhet ofta underskattas. Det är sant att en del föräldrar tenderar att ställa alltför lätta frågor och också att experter ger alltför lättvindiga svar. När vi professionella försöker behaga dessa föräldrar genom att så att säga ge dem vad de vill ha gör vi dem, enligt min mening, dummare än vad de är. Deras förenklade frågor skall ses som ett anrop; Jag sitter i klistret, snälla Du inspirera mig! De kanske ställer enkla frågor, men de förtjänar äkta och komplexa svar. Mänskliga relationer grundar sig på kärlek och tillgivenhet utvecklas inte på ett hälsosamt sätt med hjälp av manualer.

Family-Lab erbjuder en variation av program för Kommuner.

Programmen är riktade till föräldrar likaväl som till lokala professionella.

Uppdragsutbildning Grupp