Utbildning till Certifierad Föräldra- och Familjecoach

Välkommen till en unik utbildning till föräldracoach, för dig som vill coacha familjer, par och föräldrar. En ettårig utbildning som ger en internationell coachcertifiering som granskats av branchorganisationen EMCC. Utbildningen till Föräldra- och Familjecoach utgår från relationistiskt förhållningssätt och coachingens grundsyn. Kurslitteraturen kommer från Jesper Juul och det senaste inom coaching.

Arbeta som Föräldra- och Familjecoach.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. De 16 teoretiska utbildningsdagarna håller högsta professionella standard. Du får med dig alla modeller och all teoretisk kunskap som du behöver för att bli trygg i din roll som Föräldra- och Familjecoach. Stor vikt läggs också vid den praktik som skall göras under utbildningsperioden. För att bli certifierad behöver deltagaren redovisa 3 loggade coachprocesser, praktiskt tränat coachande förhållningssätt samt grupp- och teamcoaching. Detta upplägg gör att du vid avslutad utbildning känner dig trygg att praktiskt arbeta som Föräldracoach. Du kommer också få kunskaper om när det passar med coaching samt i vilka fall föräldrarna behöver mer hjälp än vad coaching kan erbjuda, Om så önskas erbjuder vi hjälp med att hitta träningsklienter.

Information: Adress, Pris, Datum

Ansökningsblankett

Aktuella utbildningar ort och datum:

Stockholm Götgatan 2019-2020
Modul ett 9-12 sept 2019
Modul två 25-28 nov 2019
Modul tre 3-6 feb 2020
Modul fyra 20-23 april 2020

Malmö Turning Torso 2019-2020
Modul ett 15-18 oktober 2019
Modul två 21-24 januari 2020
Modul tre 23-26 mars 2020
Modul fyra 25-28 maj 2020

Göteborg Storgatan 2020
Modul ett 3-6 mars 2020
Modul två 5-8 maj 2020
Modul tre 25-28 aug 2020
Modul fyra 20-23 okt 2020

Lämna expertrollen – Bidra till att föräldrar hittar experten inom sig själva!

Du kan använda coaching då du möter föräldrar i ditt yrke och inte önskar hamna i expertrollen, utan istället vill bidra till att föräldrar hittar sina egna svar och självförtroende i hur de vill leva i sin familj och hur de vill vara som föräldrar.

Lämna ansvaret där det hör hemma!

Att ha ett coachande förhållningssätt i ditt yrke i mötet med familjer och barn hjälper dig också att inte bli social överansvarig och utarbetad. Ett coachande förhållningssätt hjälper både dig och den du arbetar med.

Under praktikperioden har du individuellt coachstöd av en ABLC-certifierad coach och handledning i ditt lärteam.

Utbildningen till Föräldra- och Familjecoachcoach har uppstått ur många års erfarenhet av Ledarskapscoachutbildningar samt utbildningar till Seminarie- och Familjehandledare.

Utbildningen ökar dina kunskaper i relationskompetens

Under utbildningen kommer vi att bekanta oss med och skapa en djup förståelse för begreppen självkänsla – självförtroende, integritet – samarbete och personligt och socialt ansvar. Dessutom utforskas de värden som ligger till grund för den relationella förhållningsättet; likvärdighet, integritet, autenticitet och ansvar.

Vår målsättning är att när du genomgått utbildningen, inte bara är utbildad coach, utan också känner dig trygg att arbeta som coach. Detta sker genom omfattande teori, träning och personlig utveckling.

Coaching med högsta kvalitet!

För din och dina klienters trygghet är denna utbildning kvalitetssäkrad av internationella branchorganisationen EMCC. Det innebär att du efter avslutad utbildning arbetar efter EMCC etiska riktlinjer, erhåller ett certifikat, samt ingår i ABLC´s coachnätverk där du får fortbildning och handledning för att säkra kvalitén och utvecklingen i ditt professionella arbete samt marknadsföring av dig som coach.

Certifieringskrav

 • Delta i samtliga utbildningspass
 • Redovisa 3 klientarbeten
 • Skriva en reflektion kring dig själv som Föräldra- och Familjecoach
 • Läsa kurslitteraturen som består av sex böcker

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen vänder sig till socionomer, pedagoger, barnskötare, fritidspedagoger, familjehem, terapeuter, kuratorer, psykologer, BVC personal, coacher, föreläsare, konsulter m fl. Vi har gått Family-Lab utbildning tidigare

Praktiska upplysningar

Priset för utbildningspaketet är:
39 000:- ex moms, 48 750:- inkl moms.
Det går bra att dela upp betalningen på 2 terminer eller 24 månader.
I samband med antagningsbesked faktureras bokningsavgift 3000:-. Resterande faktureras som en, två eller 24 delbelopp.
Kursmaterial, litteratur, certifieringskostnader, luncher mm ingår.

Det får du

 • Internationellt godkänd coachcertifiering
 • 4 moduler á 4 dagar (totalt 16 dagar)
 • Omfattande kursmaterial, modeller och handledarmatereal
 • Handledning och individuell feedback till dina 3 klientarbeten
 • Utbildningen med begränsad deltagarantal, max 18

Detta lär du dig

 • Att använda kognitiv coaching som ett effektivt verktyg
 • Att känna igen och arbeta med din egen och andra människors fulla potential
 • Att ändra och förbättra relatione
 • Att se möjligheter och potential i de utmaningar du möter
 • Att coacha individuellt i process
 • Att coacha familjer i process
 • Att coacha par i process
 • Grupp och teamcoaching, t ex med kollegor.
 • Hålla föräldrakurs, workshops och föreläsningar

Litteraturlista

(All litteratur ingår)

 • Relationskompetens pedagogernas värld av Jesper Juul och Helle Jensen
 • Din kompetenta familj av Jesper Juul
 • Ditt kompetenta barn av Jesper Juul
 • Coaching med Mental träning av Lars-Erik Uneståhl och Gregor Schill
 • Coaching: vad, varför, hur av Susanne Gjerde
 • Family-Labs handledarmanual för seminarie- och föräldrakursledare

Utbildare

Du blir utbildad av ABLC´s och Family-Labs högkvalificerade lärarteam. De har alla gedigen erfarenhet av att utbilda certifierade coacher och familjehandledare:

 • Anita Blom af Ekenstam
 • Ulrika Kragell
 • Tove Lindqvist
 • Gregor Schill
 • Åsa Schill

Ansökningsblankett

Pris:

Inklusive
Kurslitteratur, handledarmanualer, kurspärm och EMCC Certifiering.
39 000:- ex moms 48 750:- inkl moms.

Söka bidrag:

Flera deltagare har fått denna utbildning betald via Trygghetsrådet, Unionen eller Arbetsförmedlingen.

Delbetalning:
Om du önskar delbetala utbildningen på 12 eller 24 månader så går det bra. Inga extra kostnader tillkommer. Kontakta oss för blankett. admin@family-lab.se

Tider

4 Moduler á 4 dgr:

Dag 1: 09:00 – 16:30
Dag 2: 09:00 – 16:30
Dag 3: 09:00 – 16:30
Dag 4: 09.00 – 16:30

Adress kurslokal:

Meetanova
Götgatan 11
Stockholm Södermalm

Turning Torso Konferens
Lilla Varvsgatan 14
211 15 Malmö

Family-Lab
Storgatan 3
411 24 Göteborg

Betalning:

Inbetalning till denna utbildning är uppdelad i en bokningsfaktura på 3000 som faktureras i samband med bokning, efter att du betalt denna faktura har du säkrat din plats. Resterande 45 750 kan betalas vid en faktura i samband med start eller betalas terminsvis. För privatpersoner går det även bra att betala på 24 månader vis Svea Inkasso. Vid eventuell avbokning returneras inte bokningsavgift på 3000:- men kan användas vid annan utbildning.