Ebenezer Silva

Hej! Jag heter Ebenezer Silva och är handledare hos Family-Lab i Sverige och internationellt sedan 2012. Jag är gift med min älskade Rose och har tre barn, 18, 16, 14 plus ett fantastiskt bonusbarn, 20, som inspirerar och motiverar!Likvärdighet, Integritet, autenticitet och personligt ansvar är några av de grundläggande värderingarna varje relation har rätt till att dra nytta av. WHO:s definition av hälsa säger följande: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”. Allt börjar med bra relationer människor emellan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Här är ett urval av Jesper Juuls egna citat som exemplifierar detta:

Visa barn samma respekt som du skulle visa en vuxen

Det finns bara en enda ambition som är viktig för föräldrarna, och det är att lära känna sitt eget barn så bra som möjligt.

Se mig! Hör mig! Förstå mig! är en mycket uppskattad bok av Gunnel Winlund. Tänk att det är möjligt att vara sedd, hörd och tagen på allvar! Detta och mer kan vi lära oss tillsammans. Ta kontakt med oss och fråga gärna!

Några utbildningar jag har gått:

  • Handikappvetenskap, samverkan kring barn och ungdomar med en eller flera funktionsnedsättningar i ett delaktighetsperspektiv. Örebro Universitet.
  • Handikappvetenskap, arbete och sysselsättning. Örebro Universitet.
  • Handikapprätt I. Malmö Högskola.
  • Handikapprätt II. Malmö Högskola.
  • Utvecklingspsykologi. Mälardalens Högskola.
  • Familjehandledareutbildning med Jesper Juul. Family-Lab.
  • Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet. Mälardalens Högskola.
  • Bättre hjälp för barn i flyktingfamiljer – om trauma, terapi och föräldravägledning hos Magne Raundalen (f.d. FN:s Psykolog.)
  • Aspergers Syndrom. Andet Sverige.”

→

Om Ebenezer

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Ort: Västerås

Kontakt/Epost: Ebenezer

Telefon: 0760-84 93 32

Dela